ផលិតផល

  • DAB7-125 Series Miniature Circuit Breaker(MCB)

    ឧបករណ៍បំបែកសៀគ្វីខ្នាតតូច DAB7-125 ស៊េរី (MCB)

    សម្រាប់គោលបំណងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម
    តម្រូវការចែកចាយអគ្គិសនីកំពុងវិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវិស័យលំនៅដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម។ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការភាពជាប់លាប់នៃសេវាកម្មភាពងាយស្រួលនិងចំណាយប្រតិបត្តិការកាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង។ ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីខ្នាតតូចត្រូវបានគេរចនាឡើងដើម្បីទទួលយកជាបន្តបន្ទាប់នូវតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។