ផលិតផល

  • DABL-63 RCBO 6KA Residual Current Operated Circuit Breaker

    DABL-63 RCBO 6KA សំណល់ចរន្តសៀគ្វីប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ន

    ឧបករណ៍បំលែងសៀគ្វីដំណើរការបច្ចុប្បន្នដែលមានចរន្តការពារហួសប្រមាណ DABL-40are មានគោលបំណងការពារការការពារគ្រោះថ្នាក់នៃការឆក់ក្នុងករណីមានការខកខាននៃការដំឡើងអគ្គិសនីសម្រាប់ការពារអគ្គីភ័យដែលបណ្តាលមកពីការលេចធ្លាយចរន្តផែនដីការផ្ទុកលើសនិងការការពារសៀគ្វីខ្លី។
    ពួកគេត្រូវបានណែនាំឱ្យការពារខ្សែរជាក្រុមដែលផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់តំឡើងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងហ្គារ៉ាសនិងបន្ទប់ក្រោមដី។